ความสำคัญเกี่ยวกับ ของชำร่วย

ของชำร่วย อาจหมายถึงสัญลักษณ์แทนบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราว อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือเน้นย้ำความทรงจำให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอในบุคคล เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

หรือเรื่องราวนั้นๆ มักถูกนำรูปแบบมาจัดสร้างเป็นของชำร่วยอยู่เสมอ ของชำร่วยเมื่อให้ในโอกาสที่ต่างกันอาจมีชื่อเรียกที่ต่างกันออกไป หากนำไปให้แก่ผู้ที่รักและนับถือ หากนำสิ่งของให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว หรือให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เช่น วันปีใหม่ วันเกิด วันแต่งงาน และหากให้ตอบแทนผู้มาช่วยงาน เช่น

งานแต่งงาน หรือ งานศพ เมื่อให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ จุดหมายย่อยอาจแตกต่างกันไปตามวาระและกำหนดนิยม แต่จุดหมายที่แท้จริงก็คือเป็นการให้เพี่อแสดงความขอบคุณแขกที่มาร่วมงานนั่นเอง เราเรียกของสิ่งนี้ว่า “ของชำร่วย” เป็นสิ่งของที่เก็บรักษาไว้หรือใช้เป็นเครื่องเตือนความจำเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆและยังสามารถเรียกแตกต่างออกไปอีกตามโอกาส สิ่งของที่ให้กันเพื่อความสัมพันธุ์ที่ดีงามอีกด้วย

ของชำร่วยทำออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ของบริโภค ของใช้ เครื่องประดับ อื่นๆที่มีความหมายที่ดี มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุ เทคนิควิธีทำ จุดมุ่งหมายในการผลิตและการนำไปใช้ ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆเช่น ความเชื่อ ศาสนา การเมือง รวมไปถึงต้องเป็นของชำร่วยที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>